Sekimagoroku

cs003 / Japanese kitchen knife Santoku Sekimagoroku 2000ST 165mmcs007 / Japanese kitchen knife Damascus Santoku Sekimagoroku 165mmcs002 / Japanese kitchen knife Chef Sekimagoroku 5000CL 200mmcs012 / Japanese kitchen knife Deba Sekimagoroku carbon steel 150mm